fbpx

Labyrinthus žaidimai vyksta besilaikant visų LR Vyriausybės nustatytų taisyklių ir rekomendacijų:

– Į patalpas įleidžiami dalyviai tik dėvintys nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones: veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones.
Po žaidimo rezervavus švenčių salę,  kai valgoma ir geriama, jų dėvėti neprivaloma.

– Žaidimuose negali dalyvauti asmenys, kuriems pasireiškia ūmios kvėpavimo takų infekcijos simptomai (karščiavimas, kosulys, dusulys), bei asmenys, kuriems nėra pasibaigusi privaloma savizoliacija.

– Nerekomenduojame lankytis rizikos grupės asmenims ir (arba) sergantiems lėtinėmis ligomis, nurodytomis sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąraše, patvirtintame lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. Kovo 23 d. Įsakymu nr. V-483 „dėl sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo”.

– Prieš įeinant į patalpas, prašome dezinfekuoti rankas.

– Prašome laikytis bent 2 m atstumo nuo aktorių.

– Visi žaidimų dalyviai privalo laikytis asmens higienos – rankų higiena, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketas ir k.t.

– Nesilaikant šių taisyklių, prašysime palikti Labyrinthus erdves, o pinigai už programą nebus grąžinami.

Jei renginys dėl Vyriausybės ar Savivaldybės sprendimo negalėtų vykti gyvai, jis gali būti perkeliamas iki 6 mėnesių.
Taip pat gali būti vykdomas  vienas iš tiesioginės transliacijos būdu galimų žaidimų.

0